XSMB 400 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất

XSMB ngày 16-06-2024

ĐB 17597
G1 14213
G2 8205725910
G3 340169562066695910891914996769
G4 6324937193419350
G5 251624375066683996694629
G6 254366156
G7 70329681
Đầu Đuôi
0
1 0,3,6,6
2 0,4,9
3 2,7,9
4 1,9
5 0,4,6,7
6 6,6,9,9
7 0,1
8 1,9
9 5,6,7

XSMB ngày 15-06-2024

ĐB 40369
G1 61635
G2 8588589164
G3 823630511815616003830111213463
G4 4569184513534889
G5 217304780898715917693106
G6 121026567
G7 13779652
Đầu Đuôi
0 6
1 2,3,6,8
2 1,6
3 5
4 5
5 2,3,9
6 3,3,4,7,9,9,9
7 3,7,8
8 3,5,9
9 6,8

XSMB ngày 14-06-2024

ĐB 80287
G1 34741
G2 1660476482
G3 801633302210306289505294414753
G4 8777054534014633
G5 210801418279622881456843
G6 716160396
G7 59091290
Đầu Đuôi
0 1,4,6,8,9
1 2,6
2 2,8
3 3
4 1,1,3,4,5,5
5 0,3,9
6 0,3
7 7,9
8 2,7
9 0,6

XSMB ngày 13-06-2024

ĐB 29826
G1 13498
G2 6332115802
G3 277385616393997371901259230960
G4 7699285061914221
G5 071894335262198157780943
G6 179216075
G7 98354802
Đầu Đuôi
0 2,2
1 6,8
2 1,1,6
3 3,5,8
4 3,8
5 0
6 0,2,3
7 5,8,9
8 1
9 0,1,2,7,8,8,9

XSMB ngày 12-06-2024

ĐB 86255
G1 11249
G2 8712959903
G3 953659837170344839982075720659
G4 2837787019694974
G5 125498460925035682622283
G6 675532661
G7 54641584
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 5,9
3 2,7
4 4,6,9
5 4,4,5,6,7,9
6 1,2,4,5,9
7 0,1,4,5
8 3,4
9 8

XSMB ngày 11-06-2024

ĐB 17409
G1 34794
G2 0249177554
G3 051507760092021429317334440793
G4 6405997337429996
G5 252277553264263792157973
G6 460970823
G7 07535214
Đầu Đuôi
0 0,5,7,9
1 4,5
2 1,2,3
3 1,7
4 2,4
5 0,2,3,4,5
6 0,4
7 0,3,3
8
9 1,3,4,6

XSMB ngày 10-06-2024

ĐB 44465
G1 74590
G2 4278045659
G3 291963430414475537246163714983
G4 2658718793748323
G5 658200094547542959500984
G6 646461869
G7 33067692
Đầu Đuôi
0 4,6,9
1
2 3,4,9
3 3,7
4 6,7
5 0,8,9
6 1,5,9
7 4,5,6
8 0,2,3,4,7
9 0,2,6

XSMB ngày 09-06-2024

ĐB 29226
G1 12081
G2 0497889159
G3 757650876658006280800924462832
G4 7153694432783322
G5 012094189965989897011674
G6 166197692
G7 22538419
Đầu Đuôi
0 1,6
1 8,9
2 0,2,2,6
3 2
4 4,4
5 3,3,9
6 5,5,6,6
7 4,8,8
8 0,1,4
9 2,7,8

XSMB ngày 08-06-2024

ĐB 63333
G1 06115
G2 0360447710
G3 208141288790480761290540967246
G4 8973263640153549
G5 260586191376646477305679
G6 140887883
G7 24895866
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 0,4,5,5,9
2 4,9
3 0,3,6
4 0,6,9
5 8
6 4,6
7 3,6,9
8 0,3,7,7,9
9

XSMB ngày 07-06-2024

ĐB 04651
G1 66342
G2 0391251761
G3 534847645006690809446452599819
G4 3903916694597593
G5 304304404161733391268586
G6 047611685
G7 32965701
Đầu Đuôi
0 1,3
1 1,2,9
2 5,6
3 2,3
4 0,2,3,4,7
5 0,1,7,9
6 1,1,6
7
8 4,5,6
9 0,3,6
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 400 ngày

Bộ số Số lượt về
61
về 10 lần
32
về 8 lần
67
về 8 lần
88
về 8 lần
34
về 7 lần
Bộ số Số lượt về
36
về 7 lần
52
về 7 lần
66
về 7 lần
69
về 7 lần
70
về 7 lần

Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 32 lần Đuôi 0: 41 lần Tổng 0: 29 lần
Đầu 1: 31 lần Đuôi 1: 42 lần Tổng 1: 32 lần
Đầu 2: 39 lần Đuôi 2: 40 lần Tổng 2: 42 lần
Đầu 3: 51 lần Đuôi 3: 31 lần Tổng 3: 45 lần
Đầu 4: 41 lần Đuôi 4: 40 lần Tổng 4: 40 lần
Đầu 5: 42 lần Đuôi 5: 34 lần Tổng 5: 41 lần
Đầu 6: 47 lần Đuôi 6: 46 lần Tổng 6: 50 lần
Đầu 7: 46 lần Đuôi 7: 42 lần Tổng 7: 53 lần
Đầu 8: 39 lần Đuôi 8: 38 lần Tổng 8: 36 lần
Đầu 9: 32 lần Đuôi 9: 46 lần Tổng 9: 32 lần

Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 141 lần
52
về 134 lần
62
về 134 lần
61
về 129 lần
32
về 127 lần
Bộ số Số lượt về
89
về 126 lần
43
về 125 lần
49
về 125 lần
10
về 124 lần
82
về 124 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 1055 lần Đuôi 0: 1108 lần Tổng 0: 1060 lần
Đầu 1: 1092 lần Đuôi 1: 1058 lần Tổng 1: 1057 lần
Đầu 2: 1067 lần Đuôi 2: 1175 lần Tổng 2: 1098 lần
Đầu 3: 1015 lần Đuôi 3: 1096 lần Tổng 3: 1034 lần
Đầu 4: 1098 lần Đuôi 4: 1014 lần Tổng 4: 1041 lần
Đầu 5: 1066 lần Đuôi 5: 1032 lần Tổng 5: 1093 lần
Đầu 6: 1134 lần Đuôi 6: 1076 lần Tổng 6: 1098 lần
Đầu 7: 1080 lần Đuôi 7: 1064 lần Tổng 7: 1139 lần
Đầu 8: 1094 lần Đuôi 8: 1023 lần Tổng 8: 1099 lần
Đầu 9: 1099 lần Đuôi 9: 1154 lần Tổng 9: 1081 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: